คุณได้รับ ล็อกอินโบนัสประจำวัน FS1000
คุณได้รับ ล็อกอินโบนัสประจำวันนี้ไปแล้วเข้าสู่ระบบ Forsay

เข้าสู่ระบบและร่วมสนุกกับ...Forsay.com

google

สารบัญข่าว

เทขาย

ครอบครอง

เงินที่ได้รับ

เงื่อนไขและข้อตกลง

บริษัท ไวรัส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ("ไวรัสอินเตอร์แอคทีฟ") เป็นผู้ดูแล www.forsay.com (เว็บไซต์) และ Forsay Mobile Application (แอพพลิเคชั่น) เนื้อหาต่อไปนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงบริการใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (บริการ) โดยการใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการ คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของบริษัทไวรัส อินเตอร์แอ็คทีฟ รวมถึงยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างตามที่กฏหมายบังคับใช้และกฎระเบียบที่กำกับดูแลการใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการ ไวรัสอินเตอร์แอคทีฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาและมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อนำขึ้นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ดังนั้น กรุณาตรวจสอบหน้านี้ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นก่อนทุกครั้ง ซึ่งไวรัสอินเตอร์แอคทีฟจะทำการแจ้งให้ทราบทุกครั้งหากมีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข บริเวณด้านล่างของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน หากคุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ ไวรัสอินเตอร์แอคทีฟอาจยุติการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้อีกต่อไปในอนาคต หรือถึงขึ้นดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป

1. เรื่องทั่วไป

ผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนและเปิดบัญชี และสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (หุ้นเสมือนจริง) ต้องเป็นผู้ที่ (1) สามารถระบุตัวตนและที่อยู่ให้ชัดเจนในแต่ละครั้งที่คุณมีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้นบนเว็บไซต์ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย (2) ยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานตลอดเวลา ซึ่งทุกครั้งที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ หมายถึงคุณได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

2. การลงทะเบียนและการตั้งค่าบัญชี Forsay

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนกับ Forsay และทำการตั้งค่าบัญชี Forsay คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนตามที่เรากำหนด โดยคุณตกลงที่จะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลทันทีเมื่อบัญชี Forsay ของคุณมีข้อมูลใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบัญชี Forsay รวมถึงให้ข้อมูลที่เราขอจากคุณเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการให้เข้ากับการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงคุณไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบด้วยชื่อที่ถูกใช้โดยบุคคลอื่นหรือชื่อที่ละเมิดต่อข้อตกลงนี้

คุณอนุญาตให้ Forsay สอบถามข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ถูกพิจารณาว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนและชื่อผู้ใช้ของคุณรวมถึงตรวจสอบข้อมูลบัญชี Forsay ของคุณผ่าน Forsay โดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม โดยคุณตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลปลอม หรือ ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือ ใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่คุณไม่ได้รับอนุญาต เราแนะนำให้คุณสามารถเข้าไปอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่ www.forsay.com/privacy สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว กระบวนการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ใช้ Forsay

คุณจะรับผิดชอบในการป้องกันและรักษาความลับชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องบัญชี Forsay ของคุณ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของตัวคุณเอง คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่นรับรู้ คุณยอมรับว่าจะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ และ/หรือ กิจกรรมทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ Forsay ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือบัญชี Forsay ของคุณถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติ ทางเราจะไม่ขอให้คุณเปิดเผยรหัสผ่าน รวมถึงคุณตกลงที่จะป้องกันและดูแลบัญชี Forsay ของคุณไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่อันตรายหรือไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆก็ตาม

3. การเล่นหุ้นเสมือนจริง

Forsay อนุญาตคุณสร้างบัญชีที่ไม่ได้ใช้เงินจริงขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ค้าหุ้นเสมือนจริง ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ค้าหุ้นเสมือนจริงโดยไม่ต้องมีค่าเงินจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นสกุลเงินจริงแต่อย่างใด ไม่สามารถนำมาใช้ภายนอกเว็บไซต์ได้ Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานบัญชีเมื่อไม่มีการเข้าสู่ระบบ หรือไม่มีการค้าหุ้นใดๆตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180) หากบัญชีของคุณถูกปิดการใช้งานในลักษณะนี้ คุณอาจได้รับการติดต่อจาก Forsay เพื่อให้คุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์ได้เหมือนเดิม

4. ระบบ Cash-Player และ บัญชีผู้ใช้แบบ Cash-Player

คุณสามารถกลายเป็นผู้เล่นแบบ Cash-Player (ผู้เล่นที่ใช้เงินจริง) และสามารถมีส่วนร่วมในการเล่นระดับพรีเมี่ยม หรือซื้อเครดิตภายใน Forsay เพิ่มได้ ซึ่งการสร้างบัญชีผู้ใช้แบบ Cash-Player คุณจำเป็นต้องส่งคำขอถึง Forsay และอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ได้แก่ อีเมล์ของคุณ และ ข้อมูลในการชำระเงินตามที่เรากำหนด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อเครดิตในบัญชีของคุณเมื่อคุณได้ทำการชำระเงิน หรือได้รับเงิน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ได้จริง และสอดคล้องต่อหลักกฏหมาย

5. ข้อจำกัดและการถูกถอดออกจากบัญชีผู้ใช้แบบ Cash-Player

บัญชีผู้ใช้แบบ Cash-Player จะไม่สามารถใช้เครดิตมาแลกเงินหรือของรางวัลได้ จนกว่าเครดิตที่คุณมีจะมีจำนวนมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ Forsay กำหนดไว้ โดยกระบวนการในการส่งคำขอแลกของรางวัลหรือแลกเงินจริง ใช้ระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันทำการ (30) อย่างไรก็ตาม Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในการพักใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณชั่วคราว หรือชะลอคำขอแลกของรางวัล หากพบความไม่โปร่งใสจากผู้ส่งคำขอเข้ามา ทุกคำขอแลกเงินทั้งหมดอยู่ภายใต้กฏหมายที่บังคับใช้ หากบัญชีของผู้ใช้ถูกปิดลงโดย Forsay เนื่องจากผู้ใช้ละเมิกกฏการใช้งาน จำนวนเครดิตที่เหลือในบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถขอคืนได้ Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจำนวนหุ้นเสมือนจริงทั้งหมดและยกเลิกเครดิตทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ที่ทำผิดกฏ และบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180)

6. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

การแลกเงิน

Forsay จะไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายจากการส่งคำขอใดๆ และ/หรือ การค้าหุ้นใดๆที่คุณมีส่วนร่วมผ่านหน้าเว็บไซต์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนบนหน้าเว็บไซต์จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ จำนวนเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของคุณมีเพียงพอต่อคำขอเท่านั้น

การอนุญาติ

คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และบริการของเรา อันเกิดจากการจากกระทำของคุณ คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆภายในเว็บไซต์ทั้งหมด หากบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงบุคคลอื่นที่มาใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณก็ตาม และคุณมีความยินยอมให้ Forsay (1) สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อมีการซื้อขายหุ้นเสมือนจริงเกิดขึ้นผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงการเพิ่มหรือหักลดเครดิตใดๆที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (2) สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตของคุณที่ผูกไว้กับบัญชีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผ่านระบบคนกลางในการชำระเงิน เช่น Paypa

โบนัส

เราจะมอบโบนัสพิเศษให้แก่บัญชีผู้ใช้รายใหม่ เมื่อมีการสมัครเข้าใช้บริการกับ Forsay การเข้าสู่ระบบ การสร้างข่าว การชักชวนเพื่อน รวมถึงกิจกรรมด้านการตลาดอื่นๆ โดยโบนัสเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ในการซื้อขายหุ้นที่เกิดใน Forsay เท่านั้น ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับระบบโบนัส Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนโบนัสทั้งหมด รวมถึงไม่อนุญาติให้ผู้ใช้ถ่ายโอนโบนัสออกจากบัญชีอีกด้วย

การตรวจสอบคำขอ

คุณต้องรับผิดชอบในกาตตรวจสอบข้อมูลคำขอต่างๆของคุณทั้งหมดด้วยตนเอง ผ่านหน้า "กิจกรรมของฉัน" บนเว็บไซต์ เพราะ Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลใดๆนอกเหนือไปจากประวัติการเล่นหุ้นเสมือนจริงของคุณบนเว็บไซต์เท่านั้น

การละเมิดกฏการค้าหุ้นเสมือนจริง

Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีบริการภายนอกที่ใช้เพื่อการค้าหุ้นเสมือนจริงมามีผลกระทบต่อผลการค้าหุ้นเสมือนจริงภายในเว็บไซต์และบริการของเรา เพื่อเป็นการไม่ละเมิดต่อเงื่อนไขนี้ คุณยืนยันว่าจะไม่ :

• ใช้ระบบค้าหุ้นเสมือนจริงของบริการภายนอก มาใช้กับเว็บไซต์และบริการของเรา • ใช้ระบบอัตโนมัติหรือปั่นกระแสตลาดสำหรับหุ้นเสมือนจริง หรือกระทำการทุจริตใดๆในการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อทำให้มูลค่าหุ้นเสมือนจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือการทำให้มูลค่าหุ้นในบัญชีผู้ใช้ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือการอนุญาติหรือส่งเสริมให้บุคคลที่สามกระทำการเช่นเดียวกับที่กล่าวมา รวมถึงแต่ไม่จำกัด ถึงการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อค่าหุ้นเสมือนจริง

การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ Forsay ของคุณถูกยกเลิกทันที และทำให้คุณไม่มีสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์และบริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Forsay ทั้งหมด โดย Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญากับคุณให้เป็นไปตามที่กฏหมายระบุไว้ต่อไป

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการในบางพื้นที่ อาจมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างน้อยสามสิบวันล่วงหน้า (30) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นก็ตาม ส่วนการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆภายในเว็บไซต์และบริการของเรา อาจมีการรวมราคาค่าจัดส่งและอัตราภาษีเข้าไปด้วย ซึ่งมีผล ณ วันที่ผู้ใช้ทำรายการสำเร็จ ราคาต่างๆจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ นอกเหนือไปจากข้อตกลงที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบ หรือชำระค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งภาษี และค่าบริการอื่นๆทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในใบเสร็จรับเงินหรือการใช้บริการจากคุณ

ผลของการสิ้นสุด

จะไม่มีการคืนเงินตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อมีการยกเลิก หรือ สิ้นสุดคำขอ โดยคุณตกลงที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินใดๆที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

7. ใบอนุญาติ

คุณจะได้รับสิทธิจำกัด ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนใบอนุญาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งขัดต่อข้อตกลงนี้ Forsay อาจมีการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้เสมอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงกำหนด จำกัด เกี่ยวกับคุณสมบัติและบริการบางอย่าง หรือ จำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการ คุณจะไม่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีให้กับคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน คุณจะไม่มีสิทธิ์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการเป็นเจ้าของ ครอบครอง ใช้งาน เช่า ซื้อ ขาย คัดลอก แปล ดัดแปลง ปรับใช้ พัฒนา หรือสร้างใหม่ หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ทั้งเนื้อหา รวมถึงซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม

8. ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณยอมรับว่า คุณได้รับอนุญาติให้เข้าไปเยี่ยมชม ดู และคัดลอกในหน้าเว็บไซต์ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และ จะไม่ทำซ้ำ ดาวน์โหลด เผยแพร่ แก้ไข หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เนื้อหาแลซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์นของ Forsay และได้รับการคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์สากล

9. กฏข้อบังคับ

คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะใช้เว็บไซต์และบริการของ Forsay เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้ Forsay เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• มีส่วนร่วมในการทุจริตและละเมิดกฏในการซื้อขายหุ้นเสมือนจริงหรือปลุกปั่นกระแสตลาดการซื้อขายหุ้นเสมือนจริง รวมถึง การซื้อหรือ ขายหุ้น เพื่อทำให้การความเข้าใจผิด หรือทำให้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นในตลาดคลาดเคลื่อน

• ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อช่วยในการซื้อขายหุ้นเสมือนจริง (รวมถึงการใช้บอท ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใดๆก็ตาม)

• สมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นในการปั่นกระแสตลาดสำหรับการซื้อขายหุ้นเสมือนจริง หรือ การกระทำผิดอย่างอื่นที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น

• โอนถ่ายเครดิตระหว่างบัญชีผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางที่ผิดกฎหมาย (ฟอกเงิน)

• หลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือ ยุ่งเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือคุณสมบัติทต่างๆที่มีการป้องกัน รวมถึงการคัดลอกเนื้อหาใด ๆก็ตาม

• อัพโหลด สตรีม อีเมล์ หรือ ส่งต่อ (1) สิ่งใดๆก็ตามที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำสำเนา ส่งต่อ และ เปิดเผยต่อสาธารณะ (รวมถึงผู้ใช้งานใด ๆ รายการที่อาจละเมิดต่อการรักษาความลับใด ๆ หรือภาระหน้าที่ความไว้วางใจที่คุณอาจ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ผู้ใช้) (2) สิ่งใด ๆก็ตามที่คุณไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของผ่านชื่อ เสียง ลายเซ็น รูปถ่ายหรือสิ่งใดก็ตามที่สื่อว่าคุณได้รับอนุญาติจากเจ้าของแล้ว (3) สิ่งใด ๆก็ตามที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตรความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมถึงสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่)

• ใช้แทกเมต้าใดๆ หรือ หรือข้อความใดๆที่มีชื่อ Forsay มีเครื่องหมายการค้า มี URL หรือมีชื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในแทกนั้นๆ

• อัพโหลด สตรีม อีเมล์ หรือ ส่งต่อโฆษณาใด ๆที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต , สื่อส่งเสริมการขาย, อีเมล์ขยะ, จดหมายลูกโซ่ หรือรูปแบบอื่นๆที่สื่อถึงการชักชวน

• แก้ไขข้อมูลส่วนหัวหรือส่วนใดๆก็ตาม เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในทางหลอกลวง หรือใช้เพื่ออ้างสิทธิ์

• อัพโหลด สตรีม อีเมล์ หรือ ส่งต่อไอเท็มใดๆก็ตามของผู้ใช้อื่นที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร เป็นอันตราย ข่มขู่คุกคาม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีวัตถุหรือสัญลักษณ์ของการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ภาพโป๊เปลือย การหลอกลวง ข่มขู่ ดูถูก การหมิ่นประมาท คำหยาบคายหรือรุนแรงหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือเป็นที่รังเกียจ

• อัพโหลด สตรีม อีเมล์ หรือ ส่งต่อรายการของผู้ใช้อื่น ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการ (1) หยุดยั้งทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือ (2) ยุ่งเกี่ยวหรือเข้าถึงผู้ใช้โฮสต์หรือเครือข่าย การส่งไวรัส, หรือจดหมายขยะใดๆก็ตาม

• อัพโหลด สตรีม อีเมล์ หรือ ส่งต่อรายการของผู้ใช้อื่นที่มีรหัสที่ถูกซ่อนอยู่หรือมีอย่างอื่นที่ซ่อนเร้นภายในภาพ, เสียงหรือวิดีโอใด ๆของผู้ใช้อื่น

• แทรกแซงหรือรบกวน (หรือพยายามที่จะแทรกแซงหรือรบกวน ) หน้าเว็บเพจใดๆก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์,เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือ ระบบเทคนิคของผู้ให้บริการ Forsay

• พยายามเจาะ สแกน หรือ ทดสอบช่องโหว่ของระบบใน Forsay รวมถึงเครือข่ายใดๆ หรือ หลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือตรวจสอบใด ๆ ภายในเว็บไซต์และบริการของเรา

• พยายามที่จะถอดรหัส เข้ารหัสข้อมูล ถอดแยกชิ้นส่วน หรือ ทำการใดๆก็ตามเพื่อเจาะให้เข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเวบไซต์

• เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

• แอบอ้างหลอกลวงหรือบิดเบือนเรื่องความผูกพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือกระทำการอื่นๆที่ส่อไปในทางทุจริต

• ใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ หรือ

• อนุญาตหรือส่งเสริมให้บุคคลอื่น ดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิดต่อข้อตกลงนี้

"สิ่งใดๆก็ตาม" ที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง ตัวอักษร, ข้อมูล, บทสนทนา, ข้อความ, กราฟฟิก, รูปภาพ, ภาพถ่าย, ไฟล์เสียงหรือวิดีโอและเนื้อหาอื่น ๆที่ผู้ใช้คนอื่นโพส, อัพโหลด และ ส่งมายังเว็บไซต์และบริการของเรา ซึ่งรวมถึง การสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่นๆใน Forsay ผ่านการแชทหรือกระดานข่าวต่างๆด้วย

10. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ Forsay

คุณต้องรับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์ใดๆ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ) ที่คุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ทำ คุณจะรับผิดชอบ และจะใช้ความระมัดระวัง ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในการใช้เว็บไซต์และบริการ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้อื่น ๆ บนเว็บไซต์ทราบ คุณจะใช้ความระมัดระวังในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตัดสินใจที่จะพบปะ นัดเจอ ผู้ใช้อื่น ภายนอกเว็บไซต์ หรือพบเป็นการส่วนตัว

การใช้งานเว็บไซต์ บริการ ความยินยอมต่างๆในเว็บไซต์ และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อภายในเว็บไซต์อาจมีความเสี่ยง ขึ้นอยุ่กับดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว Forsay ขอปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใด ๆที่เกิดกับคุณหรือบุคคลที่สาม Forsay ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อผู้ใช้หรือสมาชิกของเว็บไซต์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายในข้อตกลงนี้ คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Forsay เพื่อตรวจสอบกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหลอกลวง น่าสงสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัด ในการอนุญาตให้ Forsay มีอำนาจเข้าถึงส่วนป้องกันรหัสผ่านของบัญชี Forsay ของคุณ

นอกเหนือจากข้อตกลงส่วนนี้ Forsay มีสิทธิในการตรวจสอบ ทบทวน บันทึกบทสนทนาหรือการสื่อสารอื่นๆผ่านเว็บไซตืหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการตามกฏหมายที่บังคับใช้ เพื่อใช้เป็นหลักประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือใช้ในทางเทคนิคที่จำเป็นต่อไป

11. การนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยตัวผู้ใช้เอง

ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซตื คุณจะให้คำมั่นสัญญาว่า (1) คุณเข้าใจทุกส่วนการใช้งานที่อยู่บนเว็บไซต์นี้แล้ว (2) เนื้อหาที่ชนิดที่ส่งมาจากคุณ ถึง Forsay ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านการประมวลผลบนเว็บไซต์แล้ว คุณไม่ได้ขโมยความคิดคนอื่นหรือละเมิดสิทธิใดๆของบุคคลที่สาม รวมทั้งความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัวของสิทธิบัตรหรือสิทธิส่วนบุคคล หรือทรัพยืสินของผู้อื่น Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์ หากพบว่าคุณเป็นผู้ที่ละเมิดกฏเหล่านี้

12. การใช้งานเชิงพาณิชย์

เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาติให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตาม ยกเว้นแต่ว่าคุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Forsay ให้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ใด ๆก็ตาม บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยการโฆษณา การเชิญชวน การใส่ลิงค์ หรือการดำเนินการรูปแบบอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

13. นโยบายเรื่องลิขสิทธิ์

Forsay ขอยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ใช้งานเว็บไซต์ไปในแนวทางที่ผิดกฏหมาย โดยการส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ ได้รับความยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากคุณต้องการส่งเนื้อหาใดๆเข้ามาก็ตาม คุณต้องรับประกันได้ว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิอื่น ๆของบุคคลที่สาม

14. การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์และบริการของ Forsay ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงของคุณเท่านั้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเล่นหุ้นของคุณ Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และสากล รวมถึงสนธิสัญญากฏหมาย ข้อบังคับ หรือกฏระเบียบใดๆและนโยบายหรือวิธีการที่ใช้กับการกระทำของคุณ

15. ทรัพย์สินทางปัญญา

แม้ว่า Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา คุณภาพ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน แต่ข้อมูลดังกล่าว ทั้งข้อความ ข้อมูล และอื่นๆทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งผ่านระบบของ Forsay รวมถึงทุกอบ่างที่อยู่บนเว็บไซต์ (On-line-Materials) ถืเป็นทรัพยืสินทางปัญญาของ Forsay เว้นแต่สิ่งเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองจากกฏหมายทรัพยืสินทางปัญญาระหว่างประเทศ ข้อมุลบางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ Forsay (On-line-Materials) ไม่ได้รับอนุญาติให้คัดลอก หรือทำซ้ำ หรือแจกจ่าย หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษร์อักษรจาก Forsay

ข้อมูลออนไลน์ใน Forsay (Forsay's On-line Materials) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Forsay เเต่เพียงผู้เดียว ไม่มีข้อยกเว้นใดๆที่คุณจะมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการครอบครองเป็นเจ้าของ ใช้งาน คัดลอก ยืม เช่า ซื้อ ขาย เเจกจ่าย หรือทำการใดๆก็ตามต่อข้อมูลที่เราถือครอง นอกจากที่ได้ระบุไว้ชัดเจนเเละโดยเฉพาะในข้อตกลงการใช้งาน ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเเละข้อตกลงที่ให้สิทธิ์คุณในการถือกรรมสิทธิ์ ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเเละข้อตกลงใดๆทั้งทางตรงเเละทางอ้อมที่อนุญาติให้คุณนำข้อมูลออนไลน์ของ Forsay ไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขาย หรือ ใช้ในทางที่สื่อถึงการเเข่งขันกับ Forsay

คุณรับทราบเเละตกลงให้ Forsay เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด ชื่อทั้งหมด เเละผลประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งการคัดลอก การเเปล การดัดเเปลง การปรับใช้บนข้อมูลออนไลน์ของ Forsay

16. การจำกัดความรับผิดชอบ

คุณตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎบน Forsay เป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของ Forsay ดังนั้น Forsay ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญาหรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของ Forsay ดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และ/หรือ บทความ การรับ-ส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของ Forsay พันธมิตรทางธุรกิจของ Forsay ผู้ให้บริการร่วม หรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

17. การละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง

คุณเข้าใจและยอมรับในดุลยพินิจทุกอย่างของ Forsay โดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Forsay อาจยุติ หรือยกเลิกการใช้งานบัญชี Cash-Player ของคุณ และยึดเครดิตคงเหลือในบัญชีของคุณทั้งหมด ตลอดจนลบข้อมูลของผู้ใช้ทุกอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาติ หาก Forsay พบว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ หรือฝ่าฝืนกฏของ Forsay ของบุคคลที่สาม หรือฝ่าฝืนต่อกฏหมาย Forsay อาจให้ช้อมูลเหล่านี้ของคุณถ้ามีความจำเป็นตามกกหมายหรือหมายศาล

18. กฏหมายที่บังคับใช้

กฏหมายของประเทสสิงคโปร์ถูกใช้เป็นตัวควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้งาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งต่อกฏหมายหลัก ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกตัดสินโดยศาลประเทศสิงคโปร์

19. การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะให้ความร่วมมือกับ Forsay ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดกับ Forsay อย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้ Forsay กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของForsay หรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากคุณกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ คุณจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ไวรัสอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ Forsay ตามที่กฎหมายกำหนด

20. การได้รับอนุญาติจากผู้ใช้

การส่งเนื้อหาใดๆมาให้ Forsay ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการส่งหรือการอัพโหลดเนื้อหาหรือวัสดุข้อมูลใดๆก็ตามสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลใดๆก็ตามจากผู้ใช้งาน คุณรับรองและรับประกันว่า คุณคือเจ้าของสิทธิทั้งหมดของเนื้อหาดังกล่าวหรือวัสดุใดๆก็ตามที่ส่งมาให้ Forsay ไม่สามารถเอาคืนได้ทั่วโลก ในทุกภาษาและในความเป็นอมตะในการใช้งานและใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาและวัสดุที่คุณส่งมา โดย Forsay อาจเผยแพร่และแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมาดังกล่าวหรือวัสดุที่เห็นสมควร หรืออาจนำมาปรับและพัฒนาใหม่ได้ คุณยอมรับว่าคุณจะสละสิทธิเรียกร้องทั้งหมดและไม่มีการฟ้องร้องต่อ Forsay ภายหลังเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ หรือ การยักยอกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ หรือ ในการสื่อสารใด ๆ ผู้เล่นระบบ Cash-Player ที่ติดอันดับสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละช่วงซีซั่น ยินยอมให้มีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ (เมือง-จังหวัด) เสียง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าหุ้นเสมือนจริง รวมถึงภาพถ่าย หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าชดเชย แจ้งเตือน หรือได้รับอนุญาติจากผู้เล่นเหล่านี้ โดย Forsay จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆต่อไป โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องพื้นที่ หรือระยะเวลา ยกเว้นแต่กฏหมายจะไม่อนุญาติ

21. ข้อยกเว้นจากเหตุสุดวิสัย

Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือเหตุขัดข้องใดๆก็ตามที่อยู่เหนือการควบคุม ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเกิดความล่าช้า หรือมีข้อขัดข้อง โดยเหตุการณ์เหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถูกโจมตีระบบการให้บริการ การนัดหยุดงาน การขาดแคลน การจราจล ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด การกระทำของพระเจ้า สงคราม การก่อการร้าย การกรำการของรัฐบาล เงื่อนไขแรงงาน แผ่นดินไหว การขาดแคลนวัสดุ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหาอันเกิดจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ Forsay (รวมถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย) โดยเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น Forsay จะได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติใดๆเพิ่มเติมจากพันธกรณีของตน และผลกระทบจากเหตุการณ์สุดวิสัยเหล่านี้ ตราบใดที่เหตุการณ์สุดวิสัยเหล่านี้ยังไม่จบสิ้นและดำเนินต่อไป

22. การโฆษณา

เว็บไซต์นี้อาจมีการโฆษณา หรือผู้สนับสนุนอยู่ โดยโฆษณา หรือผู้สนับสนุนเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่นำมาโฆษณาหรือประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่เกิดจากผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนเหล่านี้

23. ผลบังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร คำบอกกล่าว หรือผ่านวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อผ่านการลงนามอนุมัติจาก Forsay แล้วเท่านั้น

24. ข้อยกเว้น

หากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานข้อใดก็ตาม มีความไม่ถูกต้องหรือถูกยกเลิกให้เป็นโมฆะ จะไม่มีผลต่อเงื่อนไขข้ออื่นๆที่เหลืออยู่ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

25. หัวข้อ

หัวข้อต่างๆในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ได้กำหนด จำกัด หรือขยายระยะเวลาในการใช้ข้อตกลงนี้

26. การเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์ บริการ เงื่อนไข ข้อตกลง และกฏระเบียบต่างๆ

Forsay ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขยกเลิกหรือยุติเว็บไซต์หรือบริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าล่วงหน้า การแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อตกลงหรือกฏการใช้งานต่างๆ จะได้รับการประกาศบนเว็บไซต์ หากการแก้ไขเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้น และคุณไม่สามารถยอมรับได้ คุณสามารถส่งคำขอเพื่อยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราได้ แต่หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซตืและบริการต่อไป แสดงว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นโยบาย รวมถึงกฏระเบียบดังกล่าวแล้ว

27. คำถามและข้อสงสัย

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน หรือมีความประสงค์ที่จะขอสำเนาข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อ Forsay โดยส่งอีเมล์มาที่ contact@forsay.com หรือ ส่งจดหมายมาที่ บริษัทไวรัสอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เลขที่ 74 ซอยทรงสอาด ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

ชักชวนเพื่อน คุณสามารถชวนเพื่อนใน Facebook และ Twitter ง่าย ๆ เพียงคลิ๊ก!

คุณสามารถชวนเพื่อนใน Facebook และ Twitter ง่าย ๆ เพียงคลิ๊ก!

คุณสามารถชักชวนเพื่อน และแนะนำเว็บไซต์ รู้ไหมดอดคอม ด้วยการกรอกอีเมล์ด้านล่างนี้