คุณได้รับ ล็อกอินโบนัสประจำวัน FS1000
คุณได้รับ ล็อกอินโบนัสประจำวันนี้ไปแล้วเข้าสู่ระบบ Forsay

เข้าสู่ระบบและร่วมสนุกกับ...Forsay.com

google

สารบัญข่าว

เทขาย

ครอบครอง

เงินที่ได้รับ

นโยบายบริษัท

www.forsay.com (Forsay) มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลกับกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Forsay ผ่านหน้าเว็บไซต์ ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Forsay ในรูปแบบที่เป็น "ออฟไลน์" หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าเยี่ยมชม Forsay ได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ Forsay ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้บนเซิฟเวอร์ของเราในรูปแบบนิรนาม รวมไปถึงเวบไซต์ที่คุณกดผ่านเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมเรา เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมต่อไปจากเวบไซต์ของเรา และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อที่คุณจะสามารถเข้าร่วมมามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และโพสเรื่องราวข่าวสาร และรับบริการจาก Forsay อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นเราจึงขอให้คุณตกลงต่อการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณในขั้นตอนลงทะเบียน เพื่อใช้ยืนยันความเป็นตัวคุณ อาทิชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ วันเกิด อีเมล์ หรือในบางกรณี อาจรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต หากมีเรื่องธุรกรรมการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลการใช้งานเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวผู้ใช้เท่านั้น

การใช้คุกกี้บนเวบไซต์

“คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งสามารถเรียกกลับมาใช้เพื่อช่วยในการปรับแต่งประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์ของคุณ ข้อมูลที่เก็บไว้นั้นสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลลงไปซ้ำ นอกจากนี้คุกกี้ยังทำให้ Forsay และ โฆษณาต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ แสดงผลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งเบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีคำสั่งให้ผู้ใช้สามารถปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ได้แม้ว่าการตั้งค่าเริ่มต้นจะทำการยอมรับให้แล้วก็ตาม แต่หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ อาจจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นบางอย่างภายในเว็บไซต์ได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

Forsay อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย บังคับใช้นโยบายของเรา ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าประกาศเนื้อหาละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น หรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้อื่น ข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกเปิดเผยตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่เข้าร่วมธุรกิจกับเราภายใต้สัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสืบสวนการฉ้อโกงและการทวงหนี้ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าพนักงานของรัฐตามที่กฎหมายร้องขอ และกับองค์กรธุรกิจอื่นๆที่เราวางแผนจะขยายธุรกิจด้วย หรือได้มาจากองค์กรธุรกิจดังกล่าว นอกเหนือจากข้อจำกัดที่กล่าวมาแล้วนั้น เพื่อเป็นการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ และความสามารถของเราที่จะเก็บข้อมูลให้พ้นจากการกระทำที่เลวร้าย เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามโดยไม่มีหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันอย่างแท้จริง ยกเว้นเมื่อเราเชื่อในหลักสุจริตที่ว่าการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นเพื่อปกป้องอันตรายต่อร่างกายที่จะเกิดขึ้นหรือความสูญเสียทางการเงินหรือ เพื่อรายงานการกระทำผิดกฎหมายอันต้องสงสัย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมไป หรือ เชื่อมจาก Forsay หากผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลใดๆก็ตามแก่เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ เว็บไซต์เหล่านี้จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียว เราไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อเนื้อหา การป้องกัน หรือแนวทางส่วนบุคคลของเวบไซด์บุคคลที่สามเหล่านี้ได้ เพื่อเป็นการดี ผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวก่อนที่จะส่งมอบข้อมูลใดๆก็ตาม

ความปลอดภัย

Forsay ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม Forsay ไม่สามารถการันตีถึงความปลอดภัยต่อข้อมูลใดๆก็ตามที่มีการเปิดเผยผ่านออนไลน์

หลักเกณฑ์อายุ

Forsay จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ได้รับการยินยอมให้ใช้เว็บไซต์และบริการของ Forsay ดังนั้นหากผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้ รวมถึง Forsay จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆทั้งสิ้น หากพบภายหลังว่าผู้ใช้มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดที่สามารถใช้งานเวบไซต์และบริการของเราได้

คำถามและข้อคิดเห็น

หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อที่ contact@forsay.com.

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Forsay ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อและจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆก็ตามจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่มีการแก้ไขเกิดขึ้น ดังนั้น Forsay ขอให้ผู้ใช้หมั่นทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

ชักชวนเพื่อน คุณสามารถชวนเพื่อนใน Facebook และ Twitter ง่าย ๆ เพียงคลิ๊ก!

คุณสามารถชวนเพื่อนใน Facebook และ Twitter ง่าย ๆ เพียงคลิ๊ก!

คุณสามารถชักชวนเพื่อน และแนะนำเว็บไซต์ รู้ไหมดอดคอม ด้วยการกรอกอีเมล์ด้านล่างนี้